header banner
Default

De geplaagde cryptobeurs Bitvavo wordt verlaten door partners


Sonny Motké Mathijs Rotteveel

Met het faillissement van cryptobroker Genesis neemt de onrust rond Bitvavo toe. Sommige partners van het Nederlandse platform sporen hun klanten aan tegoeden daar weg te halen. Ze verwijten de directie niet transparant te zijn. Ook is er twijfel over afgegeven garanties.

Het financieel aantrekkelijke partnersysteem geeft partijen een prikkel om te blijven geloven in Bitvavo en diens garanties.
Het financieel aantrekkelijke partnersysteem geeft partijen een prikkel om te blijven geloven in Bitvavo en diens garanties. Illustratie: Istock/FD Studio

Lees direct het artikel

VIDEO: How to Send Bitcoin From Bitvavo to Another Wallet - Full Guide
how to stuff

Gratis proberen

VIDEO: Hoe Transfer je Crypto van Bybit naar Bitvavo 2023?
BWB Beleggen

Maak eenvoudig een account aan

OF Bekijk onze abonnementen

Meer financiële markten

VIDEO: How to buy crypto on Bitvavo? (in less than 2 minutes!)
AllesOverCrypto

Sources


Article information

Author: Diana Kemp

Last Updated: 1704505442

Views: 1102

Rating: 4 / 5 (48 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Diana Kemp

Birthday: 1913-01-31

Address: 5711 Glass Greens Suite 408, West Andrew, ME 72515

Phone: +4054223012261342

Job: Article Writer

Hobby: Telescope Building, Knitting, Magic Tricks, Web Development, Survival Skills, Robotics, Quilting

Introduction: My name is Diana Kemp, I am a expert, fearless, unguarded, unswerving, strong-willed, persistent, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.