header banner
Default

Günlük konut kiralamada yeni bir dönem: "Airbnb yasası" ile ilgili dört soru


Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları 'Turizm Amaçlı Konut Kiralaması' kapsamına alındı.

VIDEO: Airbnb Yasası Yönetmeliği Yayımlandı:Kısa Süreli Kiralamalarda Neler Getiriyor?
Av.Murat Tezcan
Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") - 1

"100 GÜN" AYRINTISI NEDİR?

Kanun kapsamında; 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları 'Turizm Amaçlı Konut Kiralaması' kapsamına alındı.

Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") - 2

KİRALAMA İÇİN İZİN BELGESİ GEREKLİ Mİ?

VIDEO: Airbnb Ev Kiralama Yasak Mı Yasal Mı Oluyor? Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Yasası Nedir?
Av. Arb. Dr. Burak ASLANPINAR

Bu kapsamda bulunan konut kiralamaları için, kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getirildi. Kanun'a göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, izin belgesi verme işlemini valilikler aracılığıyla da yapabilecek. Bu kapsamda kiralanan konutların girişlerine, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaketler asılacak. İzin belgesi ve plaket ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek.

Eğer, turizm amaçlı kiralanacak konut bir binanın dairesi ise, izin belgesi alınabilmesi için aynı binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınacak onayının Bakanlığa ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") - 3

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KİRALANABİLİR Mİ?

Söz konusu Kanun'a göre; izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı.

Ancak, kullanıcı tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırabilecek.

Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") - 4

İZİNSİZ KİRALAMADA CEZA VAR MI?

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek.

Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 gün süre verilecek.

Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") - 5

İkinci 15 günün de dolmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler, kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ve izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") - 6

İzin belgesi olmadan kiralanan konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan platformlar, Bakanlık tarafından uyarılmaları halinde, söz konusu ilanları 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak.

Aksi durumda, 23 ekim 2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Türkiye
  • Gündem
  • Konut
  • Resmi Gazete
  • Kira

Sources


Article information

Author: Jordan Day

Last Updated: 1704591241

Views: 1307

Rating: 3.8 / 5 (51 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jordan Day

Birthday: 1967-10-30

Address: 7941 Taylor Cove, Lake Elizabeth, UT 43012

Phone: +4618114911582437

Job: Biotechnologist

Hobby: Stargazing, Puzzle Solving, Motorcycling, Embroidery, Pottery, Tea Brewing, Coffee Roasting

Introduction: My name is Jordan Day, I am a priceless, Adventurous, unswerving, clever, Open, rich, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.