header banner
Default

Klanten hebben de mogelijkheid om over te stappen naar Bitvavo nadat het cryptoplatform Litebit is gestopt


  • Cryptoplatform Litebit gaat stoppen, mede door de verwachting van hogere kosten en stevige concurrentie.
  • Litebit wil klanten de mogelijkheid bieden om over te stappen naar collega Bitvavo.
  • De afbouw van de activiteiten van Litebit moet de komende maanden worden afgerond.
  • Lees ook: Nieuwe Europese regels van kracht om witwassen via crypto tegen te gaan

Het Nederlandse cryptohandelsplatform Litebit gaat stoppen, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd bericht op de eigen site. Litebit verwijst naar de toenemende kosten om te voldoen aan regelgeving, een verwachte daling van de vergoedingen die handelsfora krijgen en toenemende concurrentie als factoren die het lastig maken om op de langere termijn te overleven.

Litebit biedt klanten de mogelijkheid om over te stappen naar Bitvavo, als alternatief handelsplatform. De beoogde samenwerking moet nog wel worden goedgekeurd door de relevante toezichthouders. De komende weken moet hierover duidelijkheid komen.

Volgens operationeel directeur Arthur van Lier van LiteBit zijn tegoeden van klanten volledig beschikbaar voor opname. Klanten kunnen dus ook cryptobezittingen via Litebit verkopen en de opbrengst opnemen.

Litebit gaat naar eigen zeggen de organisatie geleidelijk afbouwen en uiteindelijk opheffen. Medewerkers worden geholpen bij het vinden van nieuwe banen.

LEES OOK: Cryptobeurs Binance is mogelijk door Russen gebruikt om Amerikaanse sancties te omzeilen, meldt persbureau

Sources


Article information

Author: Carol Scott

Last Updated: 1702706522

Views: 1210

Rating: 4.5 / 5 (42 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carol Scott

Birthday: 1995-03-23

Address: 6200 Mason Greens Suite 407, Port Patrickton, AK 57461

Phone: +4383370179351545

Job: Social Worker

Hobby: Coin Collecting, Fishing, Survival Skills, Beekeeping, Motorcycling, Meditation, Writing

Introduction: My name is Carol Scott, I am a dazzling, brilliant, daring, unwavering, capable, tenacious, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.