header banner
Default

Kezban ne demek?


Table of Contents

  Kezban ismi sözlüklerde ve birçok yerde ev hamını anlamına gelmektedir. Farsça bir kelimedir. Ked-bânû kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Kezban ismi İslam dininde "tükezziban" ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple ismin anlamı yanlış anlaşılmaktadır. Kezban ismi Farsçadan "Kedban" kelimesinden türemiştir. "Kedban" kelimesi Türkçe karşılığı ev hanımı manasına gelmektedir.

  Kezban İsminin Özellikleri Nelerdir?

  Kezban isminin özelliklerinin başında özgürlükçü özellik gelmektedir. Özgürlüklerine düşkün ve gezmeyi seven kişilerdir. Cesaretli insanlardır. Kişiler karşısında ikna kabiliyetleri yüksek kişilerdir. Güzel şeyler kendilerinde toplamayı severler ve can sıkıcı olaylardan hoşlanmazlar. Can sıkıntısına gelemezler. Düzenli insanlardır. Belirsizlikten hoşlanmazlar.

  Plan dahilinde ilerlerler ve her konuda çok titizlerdir. İleriyi görmeyi severler ve sürprizlerden hoşlanmazlar. İş hayatlarında olduğu gibi özel hayatlarında da programlıdırlar. Karşı cins ile ilişkilerinde planlı hareket etmeyi severler. Bu sebeple karışıklığı sevmezler.

  Sources


  Article information

  Author: Joseph Jones

  Last Updated: 1704080881

  Views: 731

  Rating: 4.3 / 5 (35 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Joseph Jones

  Birthday: 1997-07-23

  Address: 07998 Wright Forge, Snowfort, NH 18009

  Phone: +4184359691919947

  Job: Article Writer

  Hobby: Whiskey Distilling, Stamp Collecting, Rock Climbing, Singing, Swimming, Animation, Cross-Stitching

  Introduction: My name is Joseph Jones, I am a steadfast, receptive, important, exquisite, skilled, tenacious, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.